Bildetekst:
Dette er Tunheim ved Fiskå, gnr 17, bnr 3. Noverande eigar er Knut Aksel Thunem.
Stadfesta av eigaren etter publisering på Facebook.
(Informant: Kåre Myklebust)

ID: SASf-001.3138 Kommune: Vanylven
Distrikt: Fiskå
Stad: Tunheim
Motiv: Tun, bygningar, Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
13.03.2015 Kåre Myklebust Dette er Tunheim ved Fiskå, gnr 17, bnr 3, noverande eigar Knut Aksel Thunem. Stadfesta av eigaren etter publisering på Facebook.