Personer:
(1) Frå venstre: Klara Myklebust (f. 1892)
(2) Oskar Sigvald Myklebust (f. 1890)
(3) Hjalmar Elias Myklebust (f. 1904)
(4) Ragna Myklebust (f. 1901)
(5) Signy Amalie Myklebust (f. 1895)
(6) Jenny Kristina Myklebust (f. 1893)
(7) Johan Olson Myklebust
(8) Elisa Olsdotter Myklebust (f. Hauge)
Bildetekst:
Dette bildet er i frå Myklebust i Gursken.
Gnr. 18 bnr. 10 - Gjerdet

Frå Sandesoga, band I, frå side 452 er fylgjande informasjon henta:

Johan Olson Myklebust (l) 3/11 1860 - 15/3 1926 g. 1888 Elisa Olsdotter Hauge (Y 8) 6/9 1864 - 26/4 1949:

Bruket er utskilt frå bnr l, som 1893 vart delt i to partar. Dette bruket er 3/7 av det gamle hovudbruket. Johan fekk parten nærmast Sætre. Han bygde stovehus 1891 og løe 1892. Han hadde gått Holmøy arbeidsskule, og var sidan snikkar og bygningsmann, og han var med på å byggje Sandskyrkja 1880.

Oskar Johanson Myklebust 11/7 1890 - 8/1 1983 g. 1915 Hagny Pedersdotter Sandvik (G 1) 3/8 1890 - 30/3 1975:

Skøyte 1930 for kr 3000 med kår. Oskar bygde på stovehuset 1916. Han arbeidde på verkstader i Volda og Romsdal, og var ei tid smed i Hamnevesenet, tok så til med verkstad heime, og innreidde smie i kjellaren. Saman med faren tok han til med reparasjon av større båtar og bygde renne til å drage dei fram på, første tida med gangspel og talje, seinare med motor. Han bygde verkstad ved osen i Myklebust-elva 1914. Der laga han også kraftverk 1915, første lysverket i Sande. I 1936 vart verkstaden flytta til Vågsneset, Vågen 23.
ID: SASf-001.0319 Kommune: Sande
Distrikt: Gursken
Stad: Myklebust
Motiv: Gardstun, Familie Årstal: Omkring 1910?

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
09.10.2015 bodil julie søvre 1.Klara Myklebustf.1892 2 Oskar Myklebust f.1890 3 Hjalmar Elias f 1904 4 Signy Amalie f 1895 5 6 Johan Myklebust f 1860 7 Elisa Olsdotter Hauge (y8)f 1864 Ps..nr 5 på bildet er truleg ei av sytrene ,Jenny f 1897 eller Anna f 1893.
04.10.2015 Liv Margit Ertesvåg Det er berre ein gut og to menn på dette bildet, så med fire mannsnamn på lista er det noke som ikkje stemmer. Sameleis vert det sjølsagt med to damer, tre jenter og berre fire dame/jentenamn.
08.08.2007 Olav Myklebust Gardsnr 18/10 Gjerdet, Myklebust i Gursken