Bildetekst:
Dette bildet er frå Holestøda på nordvestsida av Sandsøya. Holestøda var ein plass i fellesutmarka til Våge. Den siste som budde der var Einar Sande med familie. Han fekk plassetel i 1898. Einar bygde nytt stovehus i 1907, og bygde løe og naust. Etter at Einar døydde i 1941 vart plassen liggande øyde. Stovehuset brann i 1971.

ID: SASf-001.0315 Kommune: Sande
Distrikt: Sandsøya
Stad: Våge, Holestøda
Motiv: Landskap Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
18.09.2015 Asbjørn Vorren Staden heiter Holstøda.