ID: SASf-001.3089 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Sysken, Årstal: ukjent