ID: SASf-001.3078 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Sysken, Årstal: ukjent