ID: SASf-001.3028 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Sysken, Årstal: ukjent