Personer:
(1) Leif Ludvikson Bøe
(2) Astrid Sætre Bøe
(3) Njål Ludvikson Bøe
(4) Ludvik Bøe
Bildetekst:
Dette er besteforeldra mine på farsida. Ludvik Bøe er alt identifisert på bildet. Så er det kona hans, Astrid Bøe, født Sætre. Ho held sonen Leif (f.1915) på fanget, og sonen Njål (f.1914) står ved sida av far Ludvik. Vil tru det er teke rundt 1915/1916. (Informant: Astrid Johansen.)  

ID: SASf-001.2360 Kommune: Sande
Distrikt: Gursken
Stad: Myklebust, Kvalbøen
Motiv: Familie, gruppe4, barn, kvinne, mann, Tidsrom: 1915 - 1916

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
21.11.2010 Astrid Johansen Dette er besteforeldra mine på farsida. Ludvik Bøe er alt identifisert på bildet. Så er det kona hans, Astrid Bøe, født Sætre. Ho held sonen Leif (f.1915)på fanget, og sonen Njål (f.1914) står framfor/ved sida av far Ludvik. Vil tru det er teke rundt 1915/1916(?)
21.11.2010 Astrid Johansen Dette er besteforeldra mine på farsida. Ludvik Bøe er alt identifisert på bildet. Så er det kona hans, Astrid Bøe, født Sætre. Ho held sonen Leif (f.1915)på fanget, og sonen Njål (f.1914) står framfor/ved sida av far Ludvik. Vil tru det er teke rundt 1915/1916(?)