Personer:
(1) Laura Klausd. Vik
(2) Hansine Reite Folkestad Vik
(3) Lars Andreasson Almklov
(4) Bertine Larsd. Vik Almklov
(5) Ole Larsson Vik
(6) Johan Larsson Vik (portrett)
(7) Andreas A. Almklov
(?)
Bildetekst:
Familien til Hansine Reite Folkestad Vik, som var busett på Teige-bruket i Vik i Syvde (88.18). (Sjå elles FAKf-100100.115056, som er mindre skadd.) (Informant: Jostein Nordvik)

ID: SASf-001.5330 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Motiv: GruppeU6, Reg: JNO Tidsrom: 1904 - 1955

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
21.01.2009 Jostein Nordvik I midten framme sit Hansine Olsd. Reite, gift 1.g. med Lars Olsson Folkestad og busett i Teigane i Syvde (gbnr. 88/18). Lars var formann i fyrvesenet. Han døydde i 1883. Hansine vart då gift med smeden Klaus Olsson Folkestad. I fyrste ekteskap hadde Hansine tre born: Sønene Ole Larsen Vik som står bak henne, og Johan Larsen Vik som døde 27 år gammal i 1908. Det er biletet av Johan dei har hengt på bakteppet hos fotografen. Til høgre for Hansine sit dottera Bertine Larsd. Folkestad med sonen Lars Andreass. Almklov, og bak Bertine står mannen hennar, Andr. Almklov, som dreiv handel, bakeri m.m. i Syvde sentrum. Til venstre for Hansine sit dottera Laura Klausd. frå andre ekteskap.