ID: SASf-001.2969 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Dåp, Årstal: ukjent