Personer:
(1) Anna Martina Petersdotter Knotten
(2) Amalie Ingvaldsdotter Nupen (sit på fanget til mor si)
(3) Anna Maria Petrina Martinusdotter Nupen
(4) Ingvald Rasminus Elias Andreasson Nupen
(5) Jørgine Rasmine Pedersdotter (Leite) Nupen
(6) Martinus Andersson Nupen
Bildetekst:
Frå venstre: (1) Anna Martina Petersdotter Knotten 1899-1923 (barnebarn av Martinus), (2) Amalie Ingvaldsdotter Nupen 1910-1925 (sit på fanget til mor si, ho er også barnebarn til Martinus), (3) Anna Maria Petrina Martinusdotter Nupen 1875-1938, (4) Ingvald Rasminus Elias Andreasson Nupen
1878-1951 (gift med Anna Martinusdotter), (5) Jørgine Rasmine Pedersdotter
(Leite) Nupen 1862-1935 (ho var 3. kona til Martinus), (6) Martinus Andersson Nupen 1838-1918 (han kom hit frå Lillerovde) (Informant: Liv Margit Ertesvåg).

ID: SASf-001.2782 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Nupen
Motiv: Landskap, gardsdrift, familie, hest, slåmaskin, Årstal: 1915

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
02.03.2015 Liv Margit Ertesvåg Frå venstre: (1) Anna Martina Petersdotter Knotten 1899-1923 (barnebarn av Martinus), (2) Amalie Ingvaldsdotter Nupen 1910-1925 (sit på fanget til mor si, ho er også barnebarn til Martinus), (3) Anna Maria Petrina Martinusdotter Nupen 1875-1938, (4) Ingvald Rasminus Elias Andreasson Nupen 1878-1951 (gift med Anna Martinusdotter), (5) Jørgine Rasmine Pedersdotter (Leite) Nupen 1862-1935 (ho var 3. kona til Martinus), (6) Martinus Andersson Nupen 1838-1918 (han kom hit frå Lillerovde)
27.11.2007 Per Kristian Halle Feil namn. Dette er nok før 1924 då Arthur P Knotten og Sigrid A f. Storegjerde overtok Nupen gnr 25 brnr 4, "Martinusgarden" (Sandesoga II, der dette fotografiet er brukt s. 21). Med skjegg bakarst: Martinus A Lillerovde (d. 1918) som garden har fått namn av. Odd Kobbenes trur mannen med slåmaskina kan vere grannen Ingvald A Nupen.