Personer:
(1) Framme frå venstre: Olav Ulvestad
(2) Magnus A. Vik
(3) Ørgine Bøe Nygård
(4) Aasta A. Vik Torvanger
(5) Gina Årset
(6) Johanne Føleide
(7) Ukjent
(8) (Andre rad frå venstre): Adam Sandnes
(9) Ragnvald Nygård
(10) Ukjent
(11) Ukjent
(12) Ukjent
(13) Ukjent
(14) (nr. 2 frå høgre?) Lars Føleide
(15) (nr. 1 frå høgre?) Karl Johan Nygård
(16) (står bak andre rekkje): Ukjent
(17) Siste rekkje: Olav O. Mjeltebakk Vik
(18) Ukjent
(19) Ukjent
(20) Ukjent
Bildetekst:
Ei gruppe elevar og personale frå jordbruksskulen på Eidså.

Dei to som står lengst til høgre er lærarane Lars Føleide og Karl-Johan Nygård. (Informant: Syvde sogelag/Ola Arset).

Nr 2 i andre rekke frå venstre er far min Ragnvald Nygård f. 5.4.1908. (Informant Solveig Hofseth).

Frå bildekartong: Landbruksskulen Eidså. første rekke: Olav Ulvestad, Magnus Vik, Ørgine Nygård, Åsta Vik, Gina Årset, Johanne Heltne, Blindheim.
Andre rekke: Adam Sandnes.

ID: SASf-001.2718 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Stad: Eidså, Jordbruksskulen
Motiv: Jordbruksskule, gruppe20, Reg: JNO Årstal: 1925

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
12.09.2015 Solveig Hofseth nr 2 i andre rekke frå venstre er far min Ragnvald nygård f.5-04-1908