Bildetekst:
Hatlebrekka på sørsida av Kvamsøya.

På dette bildet frå Hatlebrekke/Lynget på sørsida av Kvamsøya ser ein vestover mot Myren, Støylane, Kvamme og Basseneset lengst ute.

Det var ikkje bygt veg på sørsida av Kvamsøya då dette bildet vart teke. Den kome først omkring 1910. Ein har resonnert seg fram til at fotograf Storegjerde må ha teke dette bildet i samband med ei gravferd han fotograferte i Ristesund i 1907.

(Informant: Arthur Vestnes)

ID: SASf-001.2690 Kommune: Sande
Distrikt: Kvamsøya
Stad: Kvamsøya, Hatlebrekke
Motiv: Landskap Årstal: Om lag 1907