Bildetekst:
Lærar Jørgen Orheim, f. 1867, på trappa framfor huset på gbnr. 11/17. Til høgre sit kona (andre ekteskap), Antonette Ellingsd. Bødal frå M.Tunheim nr. 6. Mellom seg har dei sonen Olav, f. 1918. Bak dei til venstre står truleg adoptivsonen frå fyrste ekteskap, Olav Skaarhaug, f. 1899. Same motiv også på SASf-001.3907. (Informant: Jostein Nordvik).

Jørgen Orheim var bror åt salmediktaren Mathias, som budde i Orheim-tunet på Stårheim. Jørgen var elles plaga med føtene. Han "tåka inn" som far min sa. Eg hugsar ikkje Jørgen, men foreldra fortalte at eg brukte å springe han imøte når han var ferdig med skule-dagen i Skansen. Den stod ca. der Astrid Rusten har huset sitt. Informant Kjell Gunnar Taklo.

ID: SASf-001.2576 Kommune: Vanylven
Distrikt: Fiskå
Motiv: Familie Årstal: 1919

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
30.12.2019 Kjell Gunnar Taklo Jørgen Orheim var bror åt salmediktaren Mathias ,som budde i Orheim-tunet på Stårheim. Jørgen var eller plaga med føtene. Han "tåka inn" som får min så. Eg hugsar ikkje Jørgen ,men foreldra fortalte at eg brukte å springe han imøte når han var ferdig med skule-dagen i Skansen . Den stod ca. der Astrid Rusten har huset sitt.