Personer:
(1) Henrik Tømmerdal
(2) Anna Kornelia Storegjerde Tømmerdal
Bildetekst:
Brudebilde av Anna Storegjerde og Henrik Tømmerdal som gifta seg 21. august 1930. Henrik Tømmerdal var skreddar og hadde verkstad i Rønnebergbuda på Larsnes. Han døydde i januar 1931.

ID: SASf-001.2575 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Portrett2, ektepar, Årstal: 1930