Bildetekst:

Konfirmantar Hareid 1930

Sjå også bilde nr. 1103, 2788 og 3518

Dette bildet har eg kommentert under same bildet under anna nummer. Like bilder med same motiv bør lukast ut eller få kryssreferanse slik at det er mogleg å sjå dei i samanheng.
(Informant: Johs Klungsøyr)

20151129 - Storegjerdesamlinga, Arthur:
Johs klungsøyr har sjølvsagt rett i at like bilder bør "lukast ut" eller få "kryssreferanse". Hittil har ein diverre ikkje hatt noko som helst oversikt for konfirmantbilda frå Hareid i Storegjerdesamlinga. Det arbeid som han og Svein Lidvar Brandal har gjort er såleis å rekne som "nybrotsarbeid". Målsetjinga er å få til ei god oversikt og legge til tekst og namn på dei bilda som er best av det aktuelle år. Ein ber såleis om at det vert sendt informasjon om bilder som ligg dobbelt.

ID: SASf-001.2540 Kommune: Hareid
Distrikt: Hareid
Stad: Hareid
Motiv: Konfirmantar Hareid 1930 Årstal: 1930

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
29.11.2015 Johs Klungsøyr Dette bildet har eg kommentert under same bildet under anna nummer. Like bilder med same motiv bør lukast ut eller få kryssreferanse slik at det er mogleg å sjå dei i samanheng.