Personer:
(1) Henrik Tømmerdal
(2) Anna Tømmerdal (f. Storegjerde
(3) Marie Olsen (f. Storegjerde)
(4) Bernhard Olsen
(5) Amanda Nesset
(6) Kaspar Nesset
Bildetekst:
Personane på bildet er: Henrik Tømmerdal og kona Anna f. Storegjerde, Marie Olsen, f. Storegjerde og mannen Bernhard Olsen, Amanda Nesset, f. Storegjerde, og mannen Kaspar Nesset. Bildet er truleg teke i 1930 like innanfor stova der fotografen, Olaf Storegjerde, budde på den tid. (Informant: Aslak Storegjerde).

Henrik Andreassen Tømmerdal ble født i Leksvik, Nord-Trøndelag 10.mai 1900 av foreldre Andreas Olsen Tømmerdalsli (1859-1931) og Anne Henriette Henriksdatter Gravås (1865-1918). Andreas Steffanusen Sand (f.1910), halvbror til min far, gikk i skredderlære til Henrik Tømmerdal og bosatte seg i Aalesund. Informant Jan Arvid Sand.

ID: SASf-001.0026 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Hallebygda
Motiv: Gruppe Årstal: 1930

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
22.07.2023 Jan Arvid Sand Henrik Andreassen Tømmerdal ble født i Leksvik, Nord-Trøndelag 10.mai 1900 av foreldre Andreas Olsen Tømmerdalsli (1859-1931) og Anne Henriette Henriksdatter Gravås (1865-1918). Andreas Steffanusen Sand (f.1910), halvbror til min far, gikk i skredderlære til Henrik Tømmerdal og bosatte seg i Aalesund.
26.02.2015 Aslak Storegjerde Personane på bildet er: Henrik Tømmerdal og kona Anna f.Storegjerde, Marie Olsen, f. Storegjerde og mannen Bernhard Olsen, Amanda Nesset, f.Storegjerde, og mannen Kaspar Nesset. Bildet er truleg teke i 1930 like innanfor stova der fotografen, Olaf Storegjerde, budde på den tid.