Personer:
(?) Ole R. Sandnes
Bildetekst:
Huslyden til Ole Rasmusson Sandnes (frå 103.02), som busette seg på bruket Åland på Eidså (100.10). (Informant: Syvde sogelag).

ID: SASf-001.2466 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Stad: Eidså, Åland
Motiv: Familie, Reg: JNO Årstal: ukjent