ID: SASf-001.2455 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Sysken, Årstal: ukjent