ID: SASf-001.2405 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Gravferd, Årstal: ukjent