ID: SASf-001.2390 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Gruppe Årstal: ukjent