Personer:
(1) Marie Johanne Storegjerde
Bildetekst:
Marie Storegjerde (Sivert si dotter) som konfirmant.

ID: SASf-001.2290 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Portrett Årstal: 1919