Bildetekst:
Guri Alme frå Ulsteinvik har funne nokre klassebilete som ho trur kan vere frå Ulstein. Dette gjeld bilete nr 6419, 6453, 6455, 6458 og 6495. Bileta er tatt ute og har same bakgrunn. Kan nokon sjå på desse og gi tilbakemelding om dette kan vere rett? Kan nokon av personane attkjennast? Send evt. brukarkommentar direkte til det einskilde bilete!

På grunn av motivet sin bakgrunn meiner ho atbilda er frå Ulstein. Den første skulen stod på Halsen, akkurat grensa mellom Ulsteinvik og Skeide/ Ulstein skulekretsar også i dag.

ID: SASf-001.2156 Kommune: Ulstein
Distrikt: Ulsteinvik
Stad: Halsen
Motiv: Skuleklasse frå Halsen skule ved Osberget i Ulsteinvik Tidsrom: 1904 - 1955

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
29.06.2019 Håvard Haraldson Hatløy Truleg teke ved gamleskulen på Halsen i Ulstein kommune. Skeide og Ulsteinlandet i bakgrunnen.