Bildetekst:
Dette bildet må vere frå bnr. 1 på Arset som ligg i Vanylven kommune i dag. Olaf Storegjerde tok mange slike familie / gardsbilde der alle personar stilte i sin finaste sundagsstas og med husdyr og den nyaste gardsreiskapen oppstilt for fotografen. Jenny og Magne Vik Arset bur på eigedomen i dag. (Informant: Aslak Storegjerde)

ID: SASf-001.2154 Kommune: Vanylven
Distrikt: Åram
Stad: Arset
Motiv: Familie Tidsrom: 1904 - 1955

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
04.03.2015 Aslak Storegjerde Dette bildet må vere frå bnr. 1 på Arset som ligg i Vanylven kommune i dag. Olaf Storegjerde tok mange slike familie / gardsbilde der alle personar stilte i sin finaste sundagsstas og med husdyr og den nyaste gardsreiskapen oppstilt for fotografen. Jenny og Magne Vik Arset bur på eigedomen i dag.