Bildetekst:
Larsnes.

Bildet er frå 1948.
Sjå også bilde nr. 2144b som er teke litt lenger nede.

Dette året bygde skreddar Knut Åsebø huset sitt som vi ser under arbeid i skogen i retning Larsneskaia, jfr. Sandesoga side 181.

(Informant: Aslak Storegjerde)

ID: SASf-001.2144a Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Larsnes, Gjerdehøgda
Motiv: Landskap Årstal: 1948

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
30.11.2005 Per Kristian Halle Larsnes, sett frå Gjerdehøgda.
06.02.2006 Per Kristian Halle Larsnes frå Gjerdehøgda.