Personer:
(1) Karl L. Vasstrand
Bildetekst:
Karl L.Vasstrand med hest og hjulrive. Bildet er teke akkurat der Larsnes Kyrkje står i dag. (Informant: Christian Vasstrand.)

ID: SASf-001.2142 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Saude Ytre, Jensgard, Prestegarden
Motiv: Slåttonn, mann, hest, hjulrive Tidsrom: 1918 - 1923

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
25.09.2005 Christian Vasstrand På bilde ser vi Karl L.Vasstrand. Bilde er tatt akkurat der Larsnes Kyrkje står idag.