Bildetekst:
NB!
Bildet er spegelvendt!

Sjå bilde nr. 6884 som er rett, men det har ikkje så god kvalitet som dette.

Dette er Ole og Dorthea Thue fra Åheim med sine 12 barn. Bildet er speilvendt.

Bakerste rekke: Judith, Ida, Olga, Martha

Mitterste rekke: Maren, Dorthea med Marie på fanget, Ole, Ole, Anna

Fremste rekke: Dagny, Andrea, Magda (min mor), Lydia

(Informant: Svein Fagerlund)

ID: SASf-001.2117 Kommune: Vanylven
Distrikt: Åheim
Stad: Åheim
Motiv: Familie Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
21.01.2016 Svein Fagerlund Dette er Ole og Dorthea Thue fra Åheim med sine 12 barn. Bildet er speilvendt. Bakerste rekke: Judith, Ida, Olga, Martha Mitterste rekke: Maren, Dorthea med Marie på fanget, Ole, Ole, Anna Fremste rekke: Dagny, Andrea, Magda (min mor), Lydia