Personer:
(1) Petter A. Halle
(2) Kåre Velle
(3) Karen J. Snipsøyr Halle
(4) Andrea Halle
(5) Gudmund Storeide
(6) Kjellaug Storeide
(7) Anton Halle
(8) Marie Josefine Halle Storeide
(9) Anton Storeide
Bildetekst:
Informantar: (Odd Kobbenes/Per Kristian Halle) Identifiseringa er litt usikker. Om nokon kan stadfeste vil det vere fint (20150309 AV)
(8) Marie Josefine (f. Halle) Storeide

ID: SASf-001.2104 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Halle Indre
Motiv: Familie, gruppeU9, Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
26.03.2015 Liv Margit Ertesvåg (8) Marie Josefine (f. Halle) Storeide
09.03.2015 Liv Margit Ertesvåg Fremst frå venstre: skal ikkje det vere Petter A. Halle? ( trur det må vere rett namn utifrå det eg les meg fram til om denne familien i Sandesoga II, s.66)
19.10.2005 Per Kristian Halle Nei, dette er ikkje rett. Ingen av personane på dette fotografiet liknar det aller minste på mine besteforeldre Peter B og Petra Halle.
06.02.2006 Per Kristian Halle Odd Kobbenes, jan. 2006: Bak frå venstre: Andrea Halle, Gudmund Storeide, Kjellaug Storeide, Anton Halle, Håkon Storeide. Fremst: Andreas A. Halle, Kåre Velle, Karen Halle.