ID: SASf-001.2053 Motiv: Kyrkje, Tidsrom: 1904 - 1955

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
05.02.2006 Per Kristian Halle Volda kyrkje.
09.08.2007 Olav Myklebust truleg frå innviinga, 1933?