Bildetekst:

Volda, sett frå Andaneset.

Dette bildet av Volda sentrum er teke frå om lag same staden som SASf-001.0007 og 0008, der vi kunne sjå den gamle trekyrkja som brann ned i 1929. På dette bildet er den nye kyrkja reist. Ho vart vigsla 1. mai 1932, og i Storegjerdesamlinga er det iallfall 4 - 5 bilde av det nye kyrkjebygget. Kanskje vart dette biletet teke same tida?

(Informant: Jostein Nordvik)

ID: SASf-001.2051 Kommune: Volda
Distrikt: Volda
Stad: Andaneset
Motiv: Landskap Årstal: Omkring 1935?

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
24.02.2016 Jostein Nordvik Dette bildet av Volda sentrum er teke frå om lag same staden som SASf-001.0007 og 0008, der vi kunne sjå den gamle trekyrkja som brann ned i 1929. På dette bildet er den nye kyrkja reist. Ho vart vigsla 1. mai 1932, og i Storegjerdesamlinga er det iallfall 4 - 5 bilde av det nye kyrkjebygget. Kanskje vart dette biletet teke same tida?
09.08.2007 Olav Myklebust Volda, sett frå Andaneset