Personer:
(1) Framme frå venstre: Martin Elias Vikene
(2) Kornelia Vikene
(3) Dina Kristina Vikene Follestad
(4) Ivar Follestad
(5) Elisa Maria Vikene
(6) Bak frå venstre: Sigurd Arnold Vikene
(7) Daniel Johannes Vikene
(8) Peder Gerhard Vikene
(9) Matias M. Vikene
(10) Kristine D. Straume Vikene
(11) På fanget til Martin: Aslaug Gunvor Vikene
(12) På fanget til Kornelia: Magne Vikene
(13) På fanget til Dina: Ola Matias Follestad
(14) På fanget til Ivar: Sigfrid Follestad
Bildetekst:
Ola Matias Follestad er fødd 14.2.1923, så bildet må vere tatt i 1923.

ID: SASf-001.2045 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Saude Ytre, Vikane
Motiv: Familie Årstal: 1923

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
21.11.2015 Synnøve Vikene Per heitte Peder.