Personer:
(1) Ragna Nystøyl
(2) Petra Nystøyl Fiskå
(3) Randulf Holen
(4) Jenny Holen
(5) Margit Holen
(6) Jakob Støylen
(7) Johannes Nystøyl
(8) Jakob Nystøyl
(9) Martine Nystøyl
(10) Arnfinn Nystøyl
(11) Bjarne Nystøyl
(12) Jakob Holen
(13) Agnes Holen
(14) Rasmine Holen
(15) Arnvid Støylen
(16) Ragna Støylen
(17) Sigfred Støylen
(18) Emilie Holen Siem
(19) Elias Holen
(20) Marie Holen
(21) Anna Holen
(22) Andrea Holen
(23) Mathias Støylen
(24) Kjellaug Støylen Holen
Bildetekst:
Annlaug Stokseth opplyser at dette er "Hole-folk". Rasmine og Jakob Holen med etterkomarar. Ho trur bildet er tatt omkring 1918 og opplyser namna slik det viser i bruakrmeldinga frå henne.

I ein e-post den 2016.01.27 frå Liv Margit Ertesvåg vert det gjort meksam på nokre feil i tidlegare innskriving av namneliste. Ho opplyser at bildet er å finne i Sandesoga, band II, side 591. Det er frå gnr. 46 bnr. 1, Hola på Hakallestranda. Storegjerdesamlinga takkar for retting og informasjon frå Liv Margit Ertesvåg. (Arthur Vestnes).

ID: SASf-001.2740 Kommune: Vanylven
Distrikt: Hakallestranda
Stad: Sørbrandal, Holen, Hola
Motiv: Familie Årstal: Omkring 1918

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
25.03.2015 Kåre Myklebust Opplysningar etter publisering på Facebook: Annlaug Stokseth : Ja ,dette er Hole-folk.Rasmine og Jakob Holen m/etterkomarar.trur biletet er tatt ca 1918.1.rekke frå venstre:Ragna Nystøyl,Petra Nystøyl Fiskå,Randulf Holen,Jenny Holen Margit Holen,jakob Støylen.2.rekke:Johannes og Martine Nystøyl m/barna Jakob,Arnfinn og Bjarne,Jakob og Rasmine Holen,Arnvid Støylen,Ragna Støylen medSigfred Støylen på fanget.Siste rekke Emilie Holen Siem,Elias og Marie Holen(Mine besteforeldre)Anna Holen,Andrea Holen,Agnes Holen ( midt på billedet )Mathias Støylen,kjellaug Støylen Holen.