Bildetekst:
Dette biletet er av barneforeininga i Sørbrandal, truleg omlag 1910/1911.

Kjenner att ein del av dei som er med, og har spurt meg for om andre. Med atterhald kan nemnast som fylgjer (med start på første rad, to småjenter):
Anna Øvrelid (?) gnr.134 bnr.1,
Olga Brandal, gnr.132,bnr.1.
Neste rad:
Ragna Brandal, gnr.132,bnr.1,
ukjend,
Karen Brandal (f.1880 i Bjørlykke, gift med Jakob Brandal) gnr.132,bnr.1,
Oline Midtlid, gnr 134,bnr.2,
Ingeborg (Bolla) Brandal, gnr.132,bnr.2,
Oline Rønnestad (?), gnr.132,bnr.3,
Neste rad:
Ukjend,
Ukjend,
Anna Nedrelid, gnr.134,bnr.2,
Anna Brandal, gnr.132,bnr.1,
Kamilla (Milla) Brandal, gnr.132,bnr.2,
Ukjend, Dina Midtlid (?),gnr.134,bnr.2 .
Lengst bak, med svart kjole, Johanne (Hanna) Øvrelid, gnr.134,bnr.1,
Ukjend,
Ukjend,
Nikoline Nedrelid, gnr.134,bnr.2.
Borna/ungdomane som er med, er fødde i tidsromet 1889-1903.

Ho som sit i midten, Karen Brandal, vart gift med Jakob Brandal i 1910, og tok over barneforeininga omlag samstundes.

Tantene mine, Kamilla og Ingeborg Brandal, var fødde, høvesvis 1897 og 1898. Dette er grunnlaget for mi fastsetjing av når biletet truleg vart teke.
(Informant: Harald Brandal)

ID: SASf-001.2534 Kommune: Vanylven
Distrikt: Sørbrandal
Stad: Sørbrandal
Motiv: Gruppe, foreining Årstal: Omkring 1910/1911

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
11.08.2015 Harald Brandal Det siste eg har om Barneforeininga i Sørbrandal. Årstalet er omlag 1910/1911, sidan Karen Brandal var leiar i tidsromet 1910-1913. Foreininga vart starta av Petrine Brandal, og fekk seinare namnet 'Anna Nomes Minde', oppkalla etter Anna Andersdtr.Arset, gift Nome (syster til Lærar Mons Arset), som døydde som misjonær på Madagaskar i 1901. Etter å ha rådført meg med ymse eldre folk i bygda, og drøfta med Jenny Vik Arset, som tidlegare har gjort granskingar i tilknyting til Anna Nome, har eg enda opp med desse slutningane : Sidan oppstillinga er litt 'rotete', vel eg å nytta Karen Brandal (i midten) som referanse. Det er då 2 born framfor Karen, 2 som sit på hennar venstre side og 3 på høgre .Vidare 4 som står på v.side og 4 på høgre side, alt sett frå fotografen. Til sist 3 som står lengst bak ved veggen. I alt 4 rader. Rekna frå venstre (frå fotografen) vert det då: Rad 1: Anna Øvrelid (1/9-1903) g. Sæter, Olga Brandal (6/9-1902) g. Nedrelid. Rad 2: Ragna Brandal (1/10-1899) ug., Mina Sandvik (4/2-1897) g. Myklebust, Karen Brandal (6/3-1880) f. Bjørlykke, Oline Midtlid (3/10-1899) g. Hammer, Ingeborg Brandal (21/9-1898) ug, Oline Rønnestad (30/1-1901) ug. Rad 3: Petra Årvik (vita saknas), Kamilla Hauge (31/10-1899 g.Gundersen, Johanne Øvrelid(?) (13/4-1889) g. Bjørlykke, Anna Midtlid (10/7-1897) g. Nygård, Anna Brandal (3/3-1897) ug., Kamilla Brandal (6/6-1897) ug., Emma Landsverk (27/9-1895) g. Ness, Dina Midltid (14/6-1894) g. Berge. Rad 4: Ukjend, Ukjend, Nikoline Midtlid (11/8-1892) ug.
03.07.2015 Harald Brandal Dette biletet er av barneforeininga i Sørbrandal, truleg omlag 1910/1911. Kjenner att ein del av dei som er med, og har spurt meg for om andre. Med atterhald kan nemnast som fylgjer (med start på første rad, to småjenter): Anna Øvrelid (?) gnr.134 bnr.1, Olga Brandal, gnr.132,bnr.1. Neste rad: Ragna Brandal, gnr.132,bnr.1, ukjend, Karen Brandal (f.1880 i Bjørlykke, gift med Jakob Brandal)gnr.132,bnr.1, Oline Midtlid, gnr 134,bnr.2, Ingeborg (Bolla) Brandal, gnr.132,bnr.2, Oline Rønnestad (?), gnr.132,bnr.3, Neste rad: Ukjend, Ukjend, Anna Nedrelid, gnr.134,bnr.2, Anna Brandal, gnr.132,bnr.1, Kamilla (Milla) Brandal, gnr.132,bnr.2, Ukjend, Dina Midtlid (?),gnr.134,bnr.2 . Lengst bak, med svart kjole, Johanne (Hanna) Øvrelid, gnr.134,bnr.1, Ukjend, Ukjend, Nikoline Nedrelid, gnr.134,bnr.2. Borna/ungdomane som er med, er fødde i tidsromet 1889-1903. Ho som sit i midten, Karen Brandal, vart gift med Jakob Brandal i 1910, og tok over barneforeininga omlag samstundes. Tantene mine, Kamilla og Ingeborg Brandal, var fødde, høvesvis 1897 og 1898. Dette er grunnlaget for mi fastsetjing av når biletet truleg vart teke. Vil freista få fleire i tale, som kanskje kan ha utfylling og/eller rettingar, og koma attende ved seinare høve.