Bildetekst:
Frå Saude Kalkverk. Saude Kalkverk var nabokalkverk til Breivik Kalkverk AS, både vennar og konkurrentar. Saude kalkverk ble kjøpt opp av Dyrhol i 1972. Sjå boka "Breivik kalkverk gjennom 115 år", utgjeve i 1999. (Informant: Peter Dyrhol.)

ID: SASf-001.0581 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Saude Indre
Motiv: Båtar, kai, kalkverk, Årstal: 1920

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
25.09.2005 Peter Dyrhol Saude kalkverk var nabokalkverk til Dyrhol, både venner og konkurrentar. Saude kalkverk ble kjøpt opp av Dyrhol i 1972. Sjå boka "Breivik kalkverk gjennom 115 år", utgitt 1999.