Bildetekst:
Dette er frå ei gravferd på Almestad i Gursken.

(Informant: Bodil Julie Søvre).

Ventar på meir opplysning om namn. Sjå melding!

Frå Martingarden på Almestad, 1906.
Frå venstre Peder Almestad og kona Andriana, Ingebjørg?( tenestejente), Martin Hånes Almestad, Anna Brekke, Ingeborg (kona til Martin), Arne Brekke og kona Rasmine, Peter A Brekke og kona Magda, Johannes Almestad (med sykkel) og kona Karen
(Martinsdotter), Søren Almestad og kona Petrine og dottera Anna, Jannika Saltkjel og broren Rasmus med kona Dorthe.
Borna er Ludvig, Alfred og Ingeborg Almestad.
Vidare søskena Ragna, Marta og Rasofiel Almestad. Til slutt Rasmus Almestad (bror til Laurits Almestad). Informant Elena Wisth.

ID: SASf-001.6070 Kommune: Sande
Distrikt: Gursken
Stad: Almestad
Motiv: Portrett Årstal: 1906

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
29.04.2018 Elena Wisth Frå Martingarden på Almestad, 1906. Frå venstre Peder Almestad og kona Andriana, Ingebjørg ?( tenestejente), Martin Hånes Almestad, Anna Brekke, Ingeborg ( kona til Martin), Arne Brekke og kona Rasmine, Peter A Brekke og kona Magda, Johannes Almestad ( med sykkel) og kona Karen( Martinsdotter), Søren Almestad og kona Petrine, og dottera Anna, Jannika Saltkjel, og broren Rasmus med kona Dorthe. Borna er Ludvig, Alfred og Ingeborg Almestad. Vidare søskena Ragna, Marta og Rasofiel Almestad. Til slutt Rasmus Almestad ( bror til Laurits Almestad). Fotograf: Storegjerde?
24.11.2015 bodil julie søvre Dette er frå ei gravferd på Almestad i Gursken (ventar på namn frå ei dame som bur i Oslo)