Personer:
(1) Ola Bringsvor
(2) ukjend
(3) Lærar Ole S. Dyrkoren
(4) Prest Johannes Ristesund
(5) Prost Hoem
(6) Biskop Peter Hognestad
(7) Sigvald Både
(8) ukjend
(9) Inga Rønneberg
(10) ukjend
(11) Dyrlege Jens Skaunborg
(12) ukjend
(13) ukjend
(14) Daniel Liseth
(15) ukjend
(16) ukjend
(17) ukjend
Bildetekst:
Frå Dollsteinhola, Bispevisitas.

ID: SASf-001.1537 Kommune: Sande
Distrikt: Sandsøya
Stad: Dollsteinhola
Motiv: Gruppe Årstal: ukjent