Personer:
(5) Olai A Åram
(6) Karen O Åram Breivik
(?) Andreas Åram
(?) Anna Kvamme Åram
(?) Olava Åram
(?) Petter P. Kvamme
Bildetekst:
Biletet er frå bryllaupet til Anna og Petter Kvamme i 1906. Brudeparet står i midten framme Anna f. Åram frå Åram gnr.38 b.nr.4 og Petter Kvamme frå Kvamsøy.Paret bak til venstre er bror til brura Olai Åram og kona hans Karen f.Breivik. Truleg er det brura sine foreldre som sit framme Olava f. Halle og Andreas Åram. Kvinna som står bak Olava er mest truleg søster til brura Maria Åram. Ho døydde i 1916. Jenta lengst til høgre er truleg dotter til bror til brura. Han heitte Peter Martinus og døydde i 1899 og etterlet seg kone og 3 born.Ut frå alderen er det nok yngstebarnet Petra Årvik som representerer farsida av familien på biletet.Ho var 8 år i 1906. (Informant Brit Irene Kvamme)

ID: SASf-001.1234 Kommune: Sande
Distrikt: Kvamsøya
Stad: Kvame
Motiv: Bryllaup, gruppeU8, Årstal: 1906

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
27.11.2007 Brit Irene Kvamme Biletet er frå bryllaupet til Anna og Petter Kvamme i 1906. Brudeparet står i midten framme Anna f. Åram frå Åram gnr.38 b.nr.4 og Petter Kvamme frå Kvamsøy.Paret bak til venstre er bror til brura Olai Åram og kona hans Karen f.Breivik. Truleg er det brura sine foreldre som sit framme Olava f. Halle og Andreas Åram. Kvinna som står bak Olava er mest truleg søster til brura Maria Åram. Ho døydde i 1916. Jenta lengst til høgre er truleg dotter til bror til brura. Han heitte Peter Martinus og døydde i 1899 og etterlet seg kone og 3 born.Ut frå alderen er det nok yngstebarnet Petra Årvik som representerer farsida av familien på biletet.Ho var 8 år i 1906.