Personer:
(1) Ukjend
(2) Marie Steen Løvoll
(3) Alfhild Åsen
(4) Ukjend
(5) Ukjend
(6) Ukjend
(7) Lars Føleide (lærar)
(8) Emil Nerland (gardstyrar)
(9) Jon Eidså
(10) Hjalmar Storegjerde
(11) Karstein Nygård
(12) Hilmar Målø
(13) Peter A. Vik (styrar)
(14) Karl Johan Nygård (lærar)
(15) Ukjend
(16) Ukjend
(17) Ukjend
(18) Torgeir Mundal
(19) Karl Johan Koparnes
Bildetekst:
Jordbruksskulen på Eidså, elevar og personale.

Sjå også bilde nr.1397.

(Informant: Syvde Sogelag).

ID: SASf-001.1405 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Stad: Eidså, Jordbruksskulen
Motiv: Skuleklasse, gruppe19, jordbruksskule, Reg: JNO Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
14.11.2015 Jostein Nordvik Nr. 19 er Karl Kohan Koparnes (ikkje Karl John).