Bildetekst:
Tyske born. Om lag 1920. Ulstein prestegard. Dama som sit nr. 4 er ein tysk sjukepleiar. Det same motivet finn ein på bilde nr. 2079 (Takk til Marit Pauline Kvalsvik og Guri Alme for kommentar og retting av opplysningar om bildet).
Til høgre Werner Bombrovsky. Søster Klara.

Sjå også om tyske born på Sandsøya på bilde nr. 2105, 2107 og 2356

ID: SASf-001.0491 Kommune: Ulstein
Distrikt: Ulsteinvik
Stad: Ulstein prestegard
Motiv: Tyske born Årstal: 1920