Personer:
(?) Ellen Moe Leikangerøyr
(?) Peder Leikangerøyr
Bildetekst:
Brudlaup for Ellen Moe og Peder Leikangerøyr 22 aug.1925. Foto teke på Nykreim. Gard nr.76. Bnr.3. Framme frå venstre: Rigmor Appelt, Edvard Moe, Ellen Moe, Peder Leikangeruyr, Ragnhild Moe, Øyvind Appelt og Solveig (Tuppen) Appelt. Bak frå venstre: Caroline (Caro) Moe, Trygve Moe, Gertrud Appelt og Solveig Moe. Brudeparet under namnet Jackson busett Wisconsin USA.  

ID: SASf-001.3166 Kommune: Herøy
Distrikt: Leikong
Stad: Nykreim
Motiv: Bryllaup, portrettU, Årstal: 1925

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
25.05.2011 T.O.Taklo Brudlaup Ellen Moe og Peder Leikangerøyr 22 aug.1925.Foto teke på Nykreim.Gard nr.76.Bnr.3.Framme frå venstre: Rigmor Appelt,Edvard Moe,Ellen Moe,Peder Leikangerøyr,Ragnhild Moe,Øyvind Appelt og Solveig (Tuppen) Appelt.Bak frå venstre: Caroline (Caro) Moe,Trygve Moe,Gertrud Appelt og Solveig Moe.Brudeparet under namnet Jackson busett Wisconsin USA.