Bildetekst:

Same bilde som FAKf-100100.113895. Henta oppl. derifrå: Familien til Jakob Rasmusson Hestnes og Laura Iversd. Myklebust på Myrvang (89.42) i Syvde. Jacob kom frå Nordfjord, og hadde fyrst fått seg gard på Lid i Syvde, men flytte til Myklebust i 1906, då Laura sin heimegard vart delt mellom henne og broren Olav.
(Informant: Syvde sogelag).

Identifiserte personar: (1) Laura Iversd. Myklebust Hestnes , (2) Ragnvald J. Hestnes , (3) Ragna J. Hestnes , (4) Eline J. Hestnes , (5) Olga J. Hestnes Høydal , (6) Jakob R. Hestnes , (7) Ingvald J. Hestnes.. Foto Storegjerde FAKf-100100.113895

(Informant: Kåre Myklebust).

ID: SASf-001.6822 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Stad: Syvde
Motiv: Familie Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
20.12.2015 Kåre Myklebust Same bilde som FAKf-100100.113895. Henta oppl. derifrå: Familien til Jakob Rasmusson Hestnes og Laura Iversd. Myklebust på Myrvang (89.42) i Syvde. Jacob kom frå Nordfjord, og hadde fyrst fått seg gard på Lid i Syvde, men flytte til Myklebust i 1906, då Laura sin heimegard vart delt mellom henne og broren Olav. (Informant: Syvde sogelag). Identifiserte personar: (1) Laura Iversd. Myklebust Hestnes , (2) Ragnvald J. Hestnes , (3) Ragna J. Hestnes , (4) Eline J. Hestnes , (5) Olga J. Hestnes Høydal , (6) Jakob R. Hestnes , (7) Ingvald J. Hestnes.. Foto Storegjerde FAKf-100100.113895