Personer:
(1) Matias G. Stranden
(2) Johan L. Røys
(3) Adam H. Brekke
(4) Johannes R. Nordal
(5) Alfred A. Myklebust
(6) Marius K. Myklebust
(7) Martinus J. Løset
(8) Andreas K. Myklebust
(9) Gustav J. Nybø
(10) Aron G. Stranden
(11) Hermann A. Myklebust
(12) Paul G. Myklebust
(13) Rasmus E. Myklebust
(14) Paul S. Myklebust
(15) Sevrin A. Ystebakk
(16) Ola Hånes
(17) Emma B. Sørdal
(18) Ingeborg G. Storeide Oseberg
(19) Kanutte E. Vikebakk
(20) Amanda H. Brekke
(21) Karoline Knutsdotter (Deple-Kalla) Myklebust
(22) Marie L. Myklebust
(23) Gabriella (Ella) P. Myklebust
(24) Anna H. Myklebust
(25) Anna A. Myklebust
(26) Paula A. Røys
(27) Marta A. Ystebakk Myklebust
(28) Karen A. Myklebust
(29) Karen M. Myklebust
(30) Sara Vorren
(31) Gurine Paulsd. Gjerde
(32) Sofie Paulsd. Muren
(33) Anne Johannesd. Myklebust
(34) Olivia Knutsd. Myklebust
(35) Peder Sevrinsson Landsverk
(36) Ansgar Larsson Oseberg
(?)
Bildetekst:
Eline Ulvestad skreiv om biletet i Synste Møre 16.11.1973: "Dette biletet av Myklebustmjølkarane er tekje ovanfor gamlemeieriet ved kvennhuselva. Dei hadde no levert mjølka som dei hadde bore frå setra eller frå Buholm. Men blide og krydige ser dei ut, endå dei hadde stått opp klokka 4 for å gå den lange vegen på ei steinet gote. Dei hadde stampa seg gjennom deplane på setreleitet og innover småstranda. Merkjeleg nok har alle skofot på seg, berre Marius er berrføtt. I fremste rekkje frå v.: Sme-Matias (89.30), Røysa-Johan (89.01) med trebøtte, Brekke-Adam (89.22), Lødebakk-Johannes (86.13) som tente hos Harbakk-Elias, Arne-Alfred (89.24), Rabbe-Marius (89.07), Villa-Martinus (89.27) og Hanse-Andreas (89.14). 2. rekkje: Villa-Gustav (89.35), Sme-Aron (89.30), Harbakk-Hermann (89.36), Krike-Pål (89.19), Leite-Rasmus (89.31), Garstøyl-Pål (89.20), Ystebakk-Sevrin (89.08), Klokkar-Ola (Hånes, Rovde), Benjamin-Emma (89.38), og Berge-Ingeborg (89.05). 3. rekkje: Buleg-Nutta (89.39), Brekke-Amanda (89.21), Deple-Kalla (91.03), Nils-Maria (89.29), Sjurs-Ella (89.32), Jyle-Anna (89.26), Ola-Anna (89.23), og Røysa-Paula (89.03). Attarste rekkja: Nilse-Marta (89.25), og Hole-Karn (89.17) med trebøtter, Anders-Karn (89.16), Sara Vorren, meierska, Gjære-Gurina (87.03), tente med Sjuren, Midbakk-Sofia (frå Eidså 100.03), tente med Hans Hansen, Harbakk-Olivia (89.51), Plasse-Per (87.02), tente på Sjursbøen, Berge-Ansgar (89.05). Kvie-Ane (89.13) står framfor Sofia. Biletet er tekje omkring 1912. E.U." ... I teksten her er det no lagt til gards- og bruksnummer eller andre opplysningar på kvar enkelt. Dette stod ikkje i den opphavlege biletinformasjonen. (Informant: Jostein Nordvik)

ID: SASf-001.2112 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Stad: Syvde, Gamlemeieriet
Motiv: GruppeU36, mjølkarar, meieri, Reg: JNO Tidsrom: 1910 - 1913

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
03.11.2015 Jostein Nordvik Jenta som Eline Ulvestad namngir som "Deple-Kalla", nr. 21 - mellom Amanda Brekke og Marie Myklebust, er Karoline Knutsd. Myklebust, som på denne tida budde i Bulegene, gbnr. 89/2 på Myklebustgarden. Ho vart gift med ein kar frå Urke i Hjørundfjorden i 1917.