Bildetekst:
Bildet er nok teke i samband med eit ungdomslagsstemne i Syvde, truleg med samling i Ryda (sjå SASf-001.2010). På fjorden ser vi båtane som stemnefolket har kome med og her er folk på veg tilbake frå stemneplassen til båtane. Bildet er teke på inste Eikrem, og truleg er det løda på gbnr. 82/5 vi har midt i bildet. Harald Ulvstad har fortalt at den løda var bygd med lødebru og innkøyring på begge langsidene, så ein kunne køyre tvers gjennom løda. (Informant: Jostein Nordvik).

ID: SASf-001.2011 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Motiv: Landskap Årstal: ukjent