Personer:
(1) Marie Randi Skålbones
(2) Margit Rovde
(3) Alvhild Severine Rovde
(4) Sara Bertha Nedrelid
(5) Dagny Knutsen (litt usikker)
(7) Petrine Karoline Gundersen
(8) Anne Signy Rønnestad
(9) Ukjend
(10) Kari Trygvason
(11) Dagmar Petrine Sandanger
(12) Gerd Petra Muren
(13) Anny Marie Knotten
(14) Johanne Haldis Åmelfot
(15) Aslaug Marie Haugen
(16) Ingeborg Johanne Bringsvor
(17) Ukjend
(18) Hulda Helland
(19) Johanna Våge
(20) Oddfrid Sandsbakk
(21) Solveig Inger Riste
(22) Agnes Vestnes
(23) Margit Oline Skoglid (brukte etternamn Simonnes/Myrvoll)
(24) Erna Johanne Brekke
(25) Solveig Ristesund
(26) Petra Vorren
(27) Dyrdi Karina Gjerde
(28) Svanhild Muren
(29) Kåre Brekke
(30) Andreas Martin Kragset (står kanskje ikkje i klokkarbok)
(31) Per Johannes Strømsnes
(32) Fredrik Martin Skare
(33) Ukjend
(34) Magnar Kjell Simonnes
(35) Anker Bugge
(36) Ukjend
(37) Rasmus Olai Kvamme
(38) Martin Jostein Lindløf
(39) Sverre Johan Furstrand
(40) Haldis Johanna Sætre
(41) Åse Marie Hauge
(42) Johanna Gurskevik
(43) Andreas Gerhard Dalen
(44) Arne Peter Støylen
(45) Steinar Haugen
(46) Karl Petter Østlund
(47) Herlof Seljeset
(48) Dankert Kåre Skarmyr
(49) Peder Voksø
(50) Sverre Skoge
(51) Jakob Våge
(52) Fridtjov Olav Sverre Hatlebrekke (står kanskje ikkje i klokkarboka)
(53) Njål Hageselle
(54) Sigurd Vik
(55) Edvard Magne Bondhus
(56) Harald Strand
(57) Svein Notøy
(58) Norvald Hauge (står kanskje ikkje i klokkarboka)
(59) Nils Nikolai Molvik
(60) Hilmar Johan Hide
(61) Jarle Sandvik
(62) Randulf Tødenes
(63) Jon Sverre Rovde
(64) Oddmund Ristesund
(65) Gudmund Arnleiv Vorren
(66) Harald Støyle
(67) Oddvar Otterlei
(68) Jon Bringsvor
(69) Kristoffer Dale (sokneprest)
(70) Sigfred Olav Rønnestad
(?) Andreas Martin Kragset (ikkje identifisert)
(?) Arnulf Grønnevik (ikkje identifisert)
(?) Johanne Ragnhild Håberg (ikkje identifisert)
(?) Leif Andreas Halkjelsvik (ikkje identifisert)
(?) Matias Ingolf Håberg (ikkje identifisert))
(?) Norleif Røysset (ikkje identifisert)
(?) Per Sætre (ikkje med på bildet)
(?) Signe Sande (ikkje identifisert)
(?) Solfrid Hildur Holen (ikkje identifisert)
Bildetekst:
Konfirmantar Sande og Rovde 1940. Sokneprest Kristoffer Dale. Tenestetid i Sande og Rovde: 1933-1945.
Sjå også bilde nr. 0609 og 2683.

Bildet er teke nedanfor prestegarden på Larsnes i juli 1940. Det er notert at mange av konfirmantane utvandra til Amerika. Det er opplyst at konfirmant John M Årvik ikkje til stades då bilde vart teke.

ID: SASf-001.1996 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Larsnes
Motiv: Konfirmantar Sande og Rovde 1940 Årstal: 1940

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
29.12.2015 Bjørn Brekke I bildeteksta står det konfirmantar Sande 1915. Dette er 1926-årgangen så årstalet må vel være 1940