Bildetekst:
Ein hestehandlar og Knut Storegjerde.

ID: SASf-001.0195 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Gruppe Årstal: ukjent