Bildetekst:
Gursken kyrkje.

Frå opninga av Gursken Kyrkje 5. november 1919, iflg Sigmund Bøe si bok "På heimleg grunn". (Informant Bodil Julie Søvre).

Eg har sett ein gong til på dette bildet og trur at dette må vere frå fyrste bryllaupet i kyrkja.Dvs Johanna Gurskevik og Rasmus Sætre. Borghild Holen og Sigvart Hagen gifta seg seinare same dagen,..i Juni i 1920. Det som gjer meg heilt sikker,er at det ikkje kunne vere så mykje lauv på trea den 5. november. Informant Bodil Julie Søvre.

ID: SASf-001.1858 Kommune: Sande
Distrikt: Gursken
Motiv: Kyrkje, Årstal: 1919

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
02.10.2019 bodil julie søvre Eg har sett ein gong til på dette bildet og trur at dette må vere frå fyrste bryllaupet i kyrkja..Dvs Johanna Gurskevi og Rasmus Sætre. Borghild Holen og Sigvart Hagen gifta seg seinare same dagen,..i Juni i 1920. Det som gjer meg heilt sikker,er at det ikkje kunne vere så mykje lauv på trea den %. November
24.10.2018 bodil julie Søvre Frå opninga av Gursken Kyrkje 5.November 1919, iflg Sigmund Bøe si bok "På heimleg grunn"
05.02.2006 Per Kristian Halle Gursken kyrkje.