ID: SASf-001.1848 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Portrett2, ektepar, Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
11.06.2019 Harald Bj. Thunem Det er Ole Andersen Skjervheim 1841-1936, som står på trappa saman med kona, Synnøve Christendatter Indre Tunheim br 1, Bøen. Ho levde frå 1844-1934. Dette var kårstova på garden , bygd ca 1902 til dei to, då odelssonen, Olai gifte seg for andre gong. Barnebarnet deira Sara og tvillingdøtrene hennar, Borgny og Svanhild budde også i husen. Sara - frå Olai sitt første ekteskap - døde i 1922, og året etter døde vesle Svanhild. Yngre datter til Ole og Synnøve,Karen ( Ola-Karn) flytta då inn i huset som fostermor til vesle Borgny. . I 1946 vart heile husen flytta til Rusten (br 7, Fritun) Borgny var då gift med Olav Vorren. Forstermora, Ola-Karn, flytta saman med Borgny, og levde siste del av livet sitt framme på Rusta.