Bildetekst:
Dette er ekteparet Olai Hansson Årø f. 1868, og Marie Andersd. Fiskå (4) f. 1872, som gifta seg i 1901. Bildet er teke på Eidså gbnr. 100/9, der dei var gardbrukarar og dreiv handel frå 1908. Det er truleg dei tre eldste borna deira vi ser. Margit f. 1902, står framme, og framfor Olai sit truleg Asbjørn f. 1905 og Håkon f. 1907. Staden og familien er også avbilda på FAKf-100100.113202 / SASf-001.1118. Olai selde eigedomen i 1911 til Knut Olsson Breivik, og flytta til Ålesund. Breivik selde bruket vidare i 1916. Til slutt var det Peter A. Vik som overtok eigedomen, og starta jordbrukssskule og husmorskule der. På denne trappa er det såleis tekne mange gruppebilde med elevar, lærarar og andre tilsette. (Informant: Jostein Nordvik).

ID: SASf-001.1847 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Motiv: Familie Årstal: 1909