Personer:
(?) Sara Vorren Vedlog
Bildetekst:
Mjølkarar frå Myklebust i Syvde ved smørmeieriet på fremste Myklebust. Meierska, Sara Vorren g. Vedlog, står i kvite klede i bakerste rekkje. Omtale og fullstendig namneliste finst på FAKf-100100.114190. (Informant: Jostein Nordvik).

ID: SASf-001.1810 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Motiv: Gruppe, mjølkarar, meieri, Reg: JNO Årstal: 1917