Bildetekst:
Paul Storegjerde står bak.

ID: SASf-001.1791 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Motiv: Gruppe Årstal: ukjent