ID: SASf-001.1697 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Sysken, Årstal: ukjent